കപ്പ പുഴുങ്ങി ഉണക്കി ഉരലിൽ ഇടിച്ചു ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

കപ്പ ഉണക്കി പൊടിച്ചത്
പഞ്ചസാര
തേങ്ങ ചിരകിയത്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

1) കപ്പ ചെറുതായി കനം കുറച്ച് അരിയുക. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വേവിക്കുക. പാകമാകുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുക.

2) ഉണങ്ങിയ കപ്പ ഉരലിൽ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക.

3) പൊടിച്ച കപ്പയിലേയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് നന്നായി കുഴയ്ക്കുക.

സ്വാദിഷ്ടമായ കപ്പ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചത് തയ്യാറായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *