സ്പെഷ്യൽ മത്തങ്ങ പായസം

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ

ഒരു മത്തങ്ങ ചെറുതായി മുറിച്ചത്
ശർക്കര- ഒരു കിലോ
ചവ്വരി ( ചെറിയ ഗ്ലാസ്‌ അളവിൽ)
തേങ്ങാപ്പാൽ( ആവശ്യത്തിന്)
പശുവിൻ പാൽ -ഒരു ലിറ്റർ
ഏലക്ക പൊടിച്ചത്
ജീരകം പൊടിച്ചത് -മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ
നെയ്യ്
തേങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
അണ്ടിപ്പരിപ്പ്
മുന്തിരി

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
1) ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മത്തങ്ങ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ
വയ്ക്കുക
2) കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചവ്വരി വേവിക്കുക
3)തയ്യാറാക്കുന്ന ഉരുളിയിലേക്ക് നെയ്യൊഴിച്ച് ശർക്കരപ്പാനി തിളപ്പിക്കുക
4) തിളപ്പിച്ച ശർക്കരപ്പാനിയിലേക്ക് വേവിച്ച മത്തങ്ങ നന്നായി ഉടച്ചു ചേർക്കുക.അതിലേക്ക് ചവ്വരി ഇടുക.കൂടെ പശുവിൻ പാലും ചേർക്കുക.

5) ചുക്കുപൊടി, ജീരകം, ഏലക്ക എന്നിവ ഇടുക

6) നെയ്യിൽ വറുത്തുകോരിയ തേങ്ങാക്കൊത്ത്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി എന്നിവ ഇടുക.

7)നന്നായി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച്, കൂട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക.

സ്വാദിഷ്ടമായ മത്തങ്ങ പായസം തയ്യാറായി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *